مهدی ایزدی

من ۳۴ سال سن دارم، متولد تهران و مجرد هستم. حسابداری را به خاطر علاقه و نیز حمایت خانواده انتخاب کردم.  پس از تحصیل در رشته ریاضی در دبیرستان وارد دانشگاه در رشته مهندسی حسابداری شدم. به علت بدی بازار کار مدتی بیکار بودم و سپس به خدمت سربازی مشرف شدم. اولین تجربه کاری من در شرکت حسابرسان چندان طول نکشید.

احمد حیدری

من 28 سال سن دارم، متولد اراک و مجرد هستم. نرم افزار را به خاطر علاقه و نیز حمایت خانواده انتخاب کردم. پس از تحصیل در رشته کامپیوتر در دبیرستان وارد دانشگاه در رشته مهندسی نرم افزار شدم. سپس به خدمت سربازی مشرف شدم. اولین تجربه کاری من در شرکت حسابرسان چندان طول نکشید.

مهدی سبحانی

من 27 سال سن دارم، متولد ورامین و مجرد هستم. کامپیوتر را به خاطر علاقه و نیز حمایت خانواده انتخاب کردم. پس از تحصیل در رشته کامپیوتر در دبیرستان وارد دانشگاه در رشته مهندسی کامپیوتر شدم. سپس به خدمت سربازی مشرف شدم. اولین تجربه کاری من در شرکت حسابرسان چندان طول نکشید.