بلاگ, ژئوتکنیک

ژئوتکنیک

آزمابشگاه مکانيک خاک، مقاومت مصالح و خاک شناسی، کاوش هاي صحرایی و حفاري و تزریق پروژه هاي انجام گرفته طیف وسیعی از کارهاي اجرایی و مطالعاتي را اعم از حفاري،آزمایشات صحرایی، طبقه بندي خاک، آزمایشات فیزیکی و شیمیایی ، آزمایشات مکانيکی و مهندسی، کنترل عمليات خاکي، کنترل عمليات بتني، کنترل عمليات آسفالت، آزمایشات کنترل کيفي مواد . مصالح ، آزمایشات کنترل کیفی جوش، تحقیقات بر روي بتن و سنگ، تزریق، مسلح کردن خاک، انکراژ سنگ، حفاظت شیروانی هاي خاکي به روشهاي گوناگون از جمله نیلینگ شمع و طراحی فونداسیون سازه هاي خاص و صنعتي، مطالعات ويژه پي هاي آبرفتي و ضعيف، بررسی خاک هاي مسئله دار و ….. را در بر مي گیرد که در قالب بیش از یکصد و پنجاه پروژه کوچک و بزرگ انجام گرفته است .

مهمترین مطالعات ژئوتکنیک، مقاومت مصالح و خاکشناسی

– مطالعات ژئوتکنیک ساختگاه حرم حضرت رضا (ع)

– آزمایشهای مکانیک خاک ومقاومت مصالح پروژه های طرح عمران وتوسعه حریم حرم حضرت رضا(ع)

– مطالعات ژئوتکنیک بازسازی ونوسازی پیرامون حرم مطهر رضوی

– مطالعات ژئوتکنیک ومکانیک خاک قطار شهری گلبهار

– مطالعات ژئوتکنیک ومکانیک خاک قطار شهری مشهد

– مطالعات ژئوتکنیک طرح ویژه میدان شهدای مشهد

– مطالعات ژئوتکنیک پروژه هتل پارس مشهد

– مطالعات ژئوتکنیک انتقال آب از سد ارداک به مشهد

– مطالعات ژئوتکنیک کارخانه سیمان بجنورد

– مطالعات ژئوتکنیک طرح نیروگاه 100 مگاواتی خواف

– مطالعات ژئوتکنیک نیروگاه نیشابور

– مطالعات ژئوتکنیک تصفیه خانه وخط انتقال بم وبروات

– مطالعات ژئوتکنیک ومنابع قرضه سد و شبکه آبیاری و زهکشی کریت طبس

– مطالعات ژئوتکنیک کانال ارتباطی خراوان به دره بید طبس

– مطالعات ژئوتکنیک ومقاومت مصالح سد تیغدر قائن

– مطالعات ژئوتکنیک طرح فاضلاب شهر فردوس

– مطالعات ژئوتکنیک سد و شبکه آبیاری سنگرد سبزوار

– مطالعات ژئوتکنیک ومنابع قرضه طرح سد درونگر درگز

– مطالعات ژئوتکنیک یک سد لائین

– مطالعات ومکانیک خاک سد ذخیره ای سلطان آباد نمک مشهد

– مطالعات ژئوتکنیک وکنترل عملیات اجرایی پروژه ها در سطح استان خراسان شمالی

– مطالعات ژئوتکنیک بند انحرافی وکانال انتقال حصار گرمخان

– مطالعات خاک شناسی (نفوذپذیری) اراضی شبکه های آبیاری وزهکشی شیرین دره وبیدواز

– مطالعات ژئوتکنیک دانشگاه بجنورد

– مطالعات ژئوتکنیک فاضلاب قوچان

– مطالعات نظارت بر حفاری های اکتشافی رود خانه ایده لیک لائین

– مطالعات ژئوتکنیک پستهای برق شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی

– مطالعات ژئوتکنیک رودخانه سومبار

– مطالعات ژئوتکنیک ومنابع قرضه سد بار نیشابور

– مطالعات ژئوتکنیک سد اسجیل چناران

– مطالعات ژئوتکنیک ومکانیک خاک اراضی 29 هکتاری سیس آباد

– مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک بیمارستان یکصد تختخوابی امداد ونجات

– مطالعات ژئوتکنیک کنترل عملیات خاکی -بتنی سد مخزنی سلیمانشاه

– مطالعات ژئوتکنیک خط انتقال آب خام طرح مس سونگون

– مطالعات ژئوتکنیک ومنابع قرضه وخاکشناسی سد فیله خاصه

– مطالعات ژئوتکنیک تصفیه خانه وخط انتقال آب زنجان

– مطالعات ژئوتکنیک سد مهتر

– مطالعات ژئوتکنیک خاک شناسی نیمه تفضیلی دقیق اراضی پا یین دست سد مراش

– مطالعات خاک شناسی نیمه تفضیلی دقیق سد نور آباد

– مطالعات خاک شناسی نیمه تفضیلی دقیق اراضی تحت پوشش شبکه سد قره درق زنجان

– مطالعات ژئوتکنیک مخازن وخط انتقال آب به شهر های بزمان وگلمورتی

– مطالعات ژئوتکنیک طرح فاضلاب ایرانشهر

– مطالعات ژئوتکنیک خط انتقال کارواندر به خاش

– مطالعات ژئوتکنیک سد مخزنی ترادان

– مطالعات خاک شناسی تفصیلی ونیمه تفصیلی دقیق شبکه آبیاری وزهکش استلج

– مطالعات حفاریهای اکتشافی ومکانیک تغذیه مصنوعی شبکه آبیاری وزهکشی بو یین زهرا

– مطالعات ژئوتکنیک ومکانیک خاک طرح آبرسانی به مجتمع بندینی شهرستان کنارک

– مطالعات ژئوتکنیک ساختگاه و منابع قرضه سد مخزنی بور مانک

– مطالعات ژئوتکنیک کارخانجات اسید سولفوریک وفسفریک وتریپل سولفات

– مطالعات ژئوتکنیک ومنابع قرضه سد دربند

– مطالعات رود خانه های آمند وگرماب ودربند