شرکت مهندسـی مشاور تحقیقات خاک مهار آب

ژئوتکنيک، سد سازی و کنترل سیلاب، آبیاری زهکشی، منابع آب، کشاورزی، مهندسی رودخانه، آب و فاضلاب،آب هاي زير زميني، معماری، سازه

فعالیت ها و خدمات

شرکت مهندسین مشاور تحقیقات خاک مهار آب به شماره ثبت 8388 از سال 1373 به صورت سهامي خاص شروع به فعاليت نموده وبا بهره گیری از کادر متخصص و مجرب فارغ التحصیل از برترین دانشگاه هاي کشور و نیر تجهيزات آزمایشگاهي و فني در پروژه هاي مختلف مهندسی از جمله مطالعات ژئوتکنيک، سد سازی و کنترل سیلاب، آبیاری زهکشی، منابع آب، کشاورزی، مهندسی رودخانه، آب و فاضلاب،آب هاي زير زميني، معماری، سازه و ….. افتخار همکاری با کارفرمايان مختلف را داشته است .